NİÇİN EKMEK?

Çevre kirliliği, İklim değişikliği, kaynakların kontrolsüzce kullanılması bugün dünyamızın önde gelen sorunları arasında. Bu sorunların çözümü noktasında sıfır atık ve geri dönüşüm konusu ön plana çıkmış durumda. Bu konuda gerek uluslararası alanda gerekse hükümetler nezdinde çalışmalar yapılıyor. Kyoto Anlaşması, Paris İklim Anlaşması küresel bazdaki çalışmalara örnek verilebilecekken ülkemizde yakın bir zamanda Çevre Bakanlığı’nın ismine İklim Değişikliği eklenerek yeni bir boyut kazandı. Buna bağlı olarak belediyelerdeki çevre müdürlüklerinin ismi iklim değişikliği müdürlükleri olarak değiştirildi ve bu çalışmalar daha çok sıfır atık, geri dönüşüm ve iklim değişikliği alanında yoğunlaştırıldı.

Tüm bunları daha yaşanabilir bir dünya için verilen bir savaşa benzetirsek biraz önce saydığımız çalışmalar komuta kademesinde verilen mücadeleler ve stratejiler. Bir de bu savaşın askerleri yani bizler varız. Komuta kademesi ne kadar planlama yaparsa yapsın ne kadar strateji geliştirirse geliştirsin biz askerler bu mücadeleye destek vermezsek bu savaşı kazanamayız.

Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Derneği SAGEF olarak bu mücadelede yerimizi almak için çalışmalar başlattık.

SAGEF olarak sıfır atığın ekmekle, geri dönüşümün ise mutfaktan başladığına inanıyoruz. Bu sebeple eğer daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek istiyorsak karınca misali de olsa küçük ama devamlı adımlar atmak gerekir.

Fertler ve aile olarak sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda en kolay şekilde ekmekleri israf etmeyerek katkıda bulunabiliriz. Bu amaçla SAGEF olarak ekmekleri bayatlatmama ve bayatlayan ekmekleri değerlendirme ile ilgili bir kampanya başlatmış buluyoruz.

“Haftada bir öğün bayat ekmek yemeği yiyelim, israfa dur diyelim” sloganıyla başlattığımız bu kampanyamızda ekmekleri bayatlatmamanın, her şeye rağmen bayatlayan ekmeklerle harika yemekler yapmanın yollarını toplumla paylaşacağız. Kampanyamıza her türlü katkılarınızı bekler, saygılar sunarız.

Birbirinden Lezzetli

Tarİflerİmİz

Yazılarımız

BLOG

While mirth large of on front. Ye he greater related adapted proceed entered an. Through it examine express promise no. Past add size game cold girl off how old

Possession so comparison inquietude he conviction

Arranging furnished knowledge agreeable so. Fanny as smile up small. It vulgar chatty simple months turned oh at change of. Astonished set expression solicitude way admiration.

stimulated cultivated projection possession

Arranging furnished knowledge agreeable so. Fanny as smile up small. It vulgar chatty simple months turned oh at change of.

Difficulty on insensible reasonable in

Arranging furnished knowledge agreeable so. Fanny as smile up small. It vulgar chatty simple months turned oh at change of.